Coaching

För dig som är väntar barn eller är förälder. Det finns 100 sätt att vara en god förälder på, ibland känner man att man har fastnat i onda cirklar som kan upplevas svåra att bryta. Tillsammans kan vi hitta en väg ur det som passar just er, för att skapa mer harmoni i familjen. Du är experten på dina barn, du har svaren och jag finns här som stöd för nya insikter. Med mer förståelse för de likvärdiga behov som samexisterar i en familj följer mer medvetenhet och empatisk kommunikation. 

Till arbetslag på förskolor och skolor erbjuder jag föreläsningar och workshops kring relationsutveckling, olika pedagogiska teman och normkritisk arbetssätt. Forskning visar att kvaliteten på relationen mellan barn och lärare är avgörande för lärandet. Hur vi bemöter varandra spelar roll, våra relationer spelar roll.

För kontakt, fyll i kontaktformuläret nedan.